Henvisninger

HENVISNINGER TIL PRIVAT BEHANDLER/SPECIALLÆGE:

Ved en henvisning til privat behandler/speciallæge, vil henvisningen ligge på nettet (du kan ikke se den), herefter skal du selv tage kontakt til den behandler/læge du ønsker at benytte. Behandleren/lægen vil da trække henvisningen ned fra nettet, klar til brug.

Har du af lægen fået en henvisning til ex.vis  Privatpraktiserende speciallæge, fysioterapeut, psykolog, røntgenklinik/radiolog mm., kan du søge behandler og aktuel ventetid via www.sundhed.dk.

Oppe i venstre hjørne klikker du på fanebladet ” Find behandler”, herefter kan du specificere din søgning, hvorefter behandlere vil være listet op med kontaktoplysninger, åbningstider, og ventetider.

 

HENVISNINGER TIL OFFENTLIGT SYGEHUS/HOSPITALSREGI:

En henvisning fra lægen til det offentlige hospitalsregi, vil blive sendt herfra til den centrale visitation, hvor en læge vil viderevisitere henvisningen til den rette afdeling.

Herefter vil du typisk inden 14 dage, modtage brev med indkaldelse.