Undersøgelser

BLODPRØVER PÅ LABORATORIE:

Hvis du efter aftale med lægen, skal have taget blodprøver eller EKG på laboratorie, kan du finde adresse og åbningstider her:

https://www.regionh.dk/Sundhed/sygdom-og-behandling/blodprover/Sider/Adresser-og-åbningstider.aspx

www.regionh.dk/blodprøver

 

SÆDANALYSER:

Prøven skal bestilles af egen læge/klinikken, hvorefter patienten selv skal bestille tid på hjemmesiden  www.regh-saedlab.dk

Patientvejledninger findes på hjemmesiden www.regionh.dk/laboratoriebetjening

 

KØREKORTSATTEST:

Husk at medbringe et pasfoto,350,00 i kontanter, samt styrken på dine briller/kontaktlinser, hvis dette bruges.
Hvis du bruger linser skal du selv kunne fjerne dem og sætte dem igen, da du skal synstestes uden korrektion, dvs. uden linser.

NYE REGLER FOR KØREKORT TIL +75 ÅR

Der er indført nye regler for lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekort.

Raske personer, som er fyldt 75 før 1.7. 2017 behøver ikke længere lægeattest til fornyelse af almindeligt kørekort.

Ved fornyelse af erhvervskørekort samt i tilfælde af diabetes og andre betydende kroniske sygdomme, kræves fortsat lægeattest.

Ved tvivl om hvorledes de nye regler skal fortolkes, henvises til kommunens borgerservice for afklaring

Når man skal have fornyet sit kørekort, skal man henvende sig i et borgerservicecenter i en af landets kommuner.

 

BLÆREBETÆNDELSE:

Har du mistanke om, at du har blærebetændelse, skal du have undersøgt en urinprøve i klinikken.
Hvis du laver prøven hjemmefra, skal du være opmærksom på, at den højest må være 1 time gammel, når den afleveres til undersøgelse, men du kan også komme i klinikken og få udleveret en kop og lave prøven her.
Først laver vi en undersøgelse af din urin. Resultatet af denne undersøgelse sammenholdt med de symptomer du har, afgør om prøven skal dyrkes til næste dag, indsendes til sygehus eller om du skal have behandling med det samme. Når du kommer for at lave prøven, aftales det hvornår du kan forvente svar.

 

GRAVIDITETSUNDERSØGELSER HOS EGEN LÆGE :

Ved positiv graviditetstest (hjemmetest købes ex.vis  på apotek ell. matas) og uden øvrige gener, er Sundhedsstyrelsens retningslinier flg:

7-8 uge: (Regnes fra 1. dag i sidste menstruation) – Blodprøve

10-11 uge: Vandrejournal skal skrives. Medbring urinprøve -( glas købes ex.vis på apotek ell. matas. )

Nakkefoldsscanning bestilles til uge 11-13, på www.nakkefold-hs.dk

25 uge : Undersøgelse hos egen læge. Medbring urinprøve.

32 uge: Undersøgelse hos ege læge. Medbring urinprøve.

8 uger efter fødslen, kontrol hos egen læge.

Undersøgelser hos jordemoder: ca. uge 13 -21 -29 – 36 – 39 -(41)

 

LUNGEFUNKTIONSUNDERSØGELSE:

Lungefunktionsmåling kan afsløre, om du har KOL.

Er du ryger eller ex.ryger, så aftal tid til lungefunktionsundersøgelse, spirometri.

Hvad er spirometri?

Spirometri er en undersøgelse af lungefunktionen, som måler to forskellige egenskaber ved lungerne:

 • Hvor stor en mængde luft (volumen), der kan pustes ud af lungerne
 • Hvor hurtigt luften kan pustes ud af lungerne (luftstrømningshastigheden)

Tilsammen giver målingen af volumen og luftstrømningshastighed god information om lungernes funktion, og især om luftvejenes funktion. Spirometri kaldes derfor også en lungefunktionstest.

Spirometri er en af de vigtigste undersøgelser i vurderingen af patienter med lungesygdomme og bruges meget i undersøgelsen af patienter med astma og KOL.

Hvordan udføres spirometri?

Ved undersøgelsen bruges et spirometer, som er et måleapparat med et mundstykke. Når du blæser gennem mundstykket, registreres hastigheden af luftstrømmen og den mængde luft, som strømmer igennem apparatet. Når undersøgelsen er færdig, kan man skrive resultatet ud. Ofte tegner apparatet en kurve, som f.eks. viser hastigheden af luftstrømmen gennem hele udåndingen.

Du skal blæse flere gange gennem mundstykket, for at målingerne bliver så korrekte som mulig. Før selve undersøgelsen vil du få instruktion om, hvordan du skal blæse. Blandt andet er det vigtigt at fylde lungerne helt op med luft og holde læberne tæt rundt om mundstykket.

DIABETES KONTROL:

Hvis du har diabetes skal du komme til kontrol her i klinikken 4 gange om året.

Hver 3 måned hos Line:

 • Blodprøve
 • BT
 • Vægt
 • Taljemål

 

Een gang årligt hos lægen:

 • Faste blodprøver
 • Fodstatus
 • Øjenlæge
 • BT
 • Vægt
 • EKG (hjertekardiogram)
 • Snak om kost, motion og rygning
 • Snak om medicin

Årskontrollen ligger i den måned hvor du har fødselsdag og ca 14 dage efter dit besøg hos Line får du tid til opfølgning og svar på prøverne inde hos lægen. Her får du også en mere grundig vurdering omkring udviklingen i din sukkersyge samt justering i din medicin.

Diabetesforeningen www.diabetes.dk

 

FODVORTER:

Hvad er vorter?

Vorter er små godartede “svulster”, som er helt ufarlige. Årsagen til vorter skyldes en virus, der får hudcellerne til at vokse hurtigere.

 

Hvordan ser en fodvorte ud?

Fodvorten er en lille fordybning, og hvis man ser godt efter, sidder der en sort prik i midten. Herved kan man skelne fodvorter fra ligtorne, idet ligtorne ikke har en sort prik.

 

Hvem får fodvorter?

Alle kan få fodvorter, men fodvorter er mest almindelige hos skolebørn.

 

Hvordan smitter fodvorter?

Fodvorter smitter, især i våde rum som f.eks. svømmehal og badeværelser, men også i f.eks. gymnastikhallen kan de smitte. Det sker ved, at man træder på et sted, hvor en med en fodvorte har gået. Derfor bør vorten være dækket til af plaster, badesko eller gymnastiksko.

 

Hvordan behandles fodvorter?

Den behandlingsmetode, som anbefales, er langvarig og kræver tålmodighed. Vorter behandles med et ætsende middel, hvorved huden langsomt opblødes. Her anbefales at købe Verucid som kan fåes i håndkøb på apoteket. Vorten fjernes herefter lettere med en fil eller en lille, skarp kniv ( skalpel ).

 

Behandlingen af fodvorter:

 • Tag fodbad i meget varmt vand i 10 minutter.
 • Fil eller skrab løs hud væk fra vorten, så langt ned som muligt, uden at det bløder.
 • Tør af med et rent håndklæde.
 • Brug et ætsende middel, men kun på selve vorten. Smør evt.
 • vaseline udenom vorten, så det ætsende middel ikke ætser den raske hud.
 • Nogle ætsende midler danner en hinde omkring vorten efter et par minutter. Gennem hinden kan vorten ikke smitte, men hvis hinden bliver våd, kan den let falde af, så tag derfor et plaster ud over.

Gentag behandlingen hver dag, bedst om aftenen før sengetid.

Er fodvorten øm p.g.a. tryk, kan der bruges en filtring, der hindrer tryk.